หน้าแรก สมัคร แฟรนไชส์ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป สินค้าที่ซื้อ ติดต่อเรา แจ้งโอนเงิน รู้เรื่องกระจก ชอปปิ้ง คอร์เนอร์

งานกระจก-อลูมิเนียม

ข้อสังเกต สเปคอลูมิเนียมที่ใช้ตามท้องตลาด ที่แต่ละร้านคิดราคาต่างกัน อาจมาจากอลูมิเนียมที่ใช้หนาไม่เท่ากันดังนี้1.1มม./1.2(มาตราฐาน)/1.3/1.5

มาตรฐานงานกระจก - อลูมิเนียมทั่วไปที่ใช้บ่อย ๆ มีดังนี้


1. ชุดหน้าต่างบานเลื่อน 2 บานพื้นที่ไม่เกิน 100*120ซ.ม.
ไม่มีช่องแสง / ไม่มีกรอบวงกบ / ไม่มีมุ้งลวด
Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา + กระจกใส ราคาชุดละ 3,500 บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ4,000 บาท
 Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ5,000 บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 4,500 บาท

* ส่วนเพิ่มเติม
มีกรอบวงกบคิดเพิ่ม ชุดละ 600บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ
400บาท

ชุดประหยัด เพียง 2,500 บาท

2. ชุดหน้าต่างบานเลื่อน 4 บานพื้นที่ไม่เกิน 110*200 ซ.ม.
ไม่มีช่องแสง/ ไม่มีกรอบวงกบ / ไม่มีมุ้งลวด 
Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา + กระจกใส ราคาชุดละ 5,000บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 5,500บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ 6,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 6,000บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ....................บาท
มีกรอบวงกบคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท


1.ชุดประตูบานเลื่อน (ล้อล่าง) 2 บานพื้นที่ไม่เกิน200*150ซ.ม.
ไม่มีช่องแสง/ ไม่มีกรอบวงกบ / ไม่มีมุ้งลวด 
Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา + กระจกใส ราคาชุดละ 5,500บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 6,500บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ 8,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 7,500บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ตร.ม.ละ1,000/1,200/1,600/1,400บาท
มีกรอบวงกบคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท

2.ชุดประตูบานเลื่อน(ล้อล่าง)2บาน+1 บานปิดตายพื้นที่ไม่เกิน200*300ซ.ม.
ไม่มีช่องแสง/ ไม่มีกรอบวงกบ / ไม่มีมุ้งลวด
Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา + กระจกใส ราคาชุดละ 9,000บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 10,000บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ 12,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 11,000บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีกรอบวงกบคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท

 3.ชุดประตูบานเลื่อน(ล้อล่าง)2 บาน+2 บานปิดตายพื้นที่ไม่เกิน200*400ซ.ม.
ไม่มีช่องแสง/ ไม่มีกรอบวงกบ / ไม่มีมุ้งลวด
Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา + กระจกใส ราคาชุดละ 12,000บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 13,500บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ16,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 15,000บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีกรอบวงกบคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท

1.ชุดประตูบานเลื่อน(แบบแขวนล้อบน)1บานพื้นที่ไม่เกิน200*150ซ.ม. 

ไม่มีช่องแสง/ไม่มีมุ้งลวด
Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา+กระจกใส ราคาชุดละ 6,000บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 7,500บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ 9,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 8,500บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท

2.ชุดประตูบานเลื่อน(แบบแขวนล้อบน)2บานพื้นที่ไม่เกิน200*150ซ.ม. 

ไม่มีช่องแสง/ไม่มีมุ้งลวด
Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา+กระจกใส ราคาชุดละ 9,000บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 10,000บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ 12,000บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 11,000บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท

 

3.ชุดประตูบานเลื่อน(แบบแขวนล้อบน) 2บาน+1บานปิดตาย พื้นที่ไม่เกิน 200*300ซ.ม.

 

ไม่มีช่องแสง / ไม่มีมุ้งลวด 

Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา + กระจกใส ราคาชุดละ 12,000บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 13,500บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ 16,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 15,000บาท          

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท

4.ชุดประตูบานเลื่อน (แบบแขวนล้อบน) 2 บาน+2บานปิดตาย พื้นที่ไม่เกิน200*400ซ.ม.

ม่มีช่องแสง / ไม่มีมุ้งลวด

Set A. อลูมิเนียมสีธรรมดา + กระจกใส ราคาชุดละ 15,000บาท
Set B. อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีดำราคาชุดละ 16,500บาท
Set C. อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือใสราคาชุดละ 19,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 18,000บาท      

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท
มีมุ้งลวด เพิ่ม ชุดละ ......................บาท


1. ชุดประตูบานสวิง 1 บานพื้นที่ไม่เกิน 2*1 ม.

ไม่มีช่องแสง/มีกรอบวงกบ

Set A อลูมิเนียมสีธรรมดา+กระจกใส ราคาชุดละ 7,000บาท
Set B อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีชาดำ ราคาชุดละ 8,000บาท
Set C อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือกระจกใส ราคาชุดละ10,000บาท
Set D อลูมิเนียมสีดำ+กระจกใส ราคาชุดละ 9,000บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท


 2. ชุดประตูบานสวิง 2 บานพื้นที่ไม่เกิน2*2ม.                                                                      

ไม่มีช่องแสง/มีกรอบวงกบ

Set A อลูมิเนียมสีธรรมดา+กระจกใส ราคาชุดละ 11,000บาท
Set B อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีชาดำ ราคาชุดละ 12,500บาท
Set C อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือกระจกใส ราคาชุดละ15,500บาท
Set D. อลูมิเนียมสีดำ + กระจกใส ราคาชุดละ 14,000บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสงคิดเพิ่ม ชุดละ ......................บาท

 3. ชุดประตูบานสวิง 2 บาน+บานปิดตาย 2 บาน พื้นที่ไม่เกิน 2*4ม.

 ไม่มีช่องแสง/มีกรอบวงกบ

Set A อลูมิเนียมสีธรรมดา+กระจกใส ราคาชุดละ 15,000บาท
Set B อลูมิเนียมสีชาหรือสีทอง+กระจกสีชาดำ ราคาชุดละ16,500บาท
Set C อลูมิเนียมสีขาว(อบสี)+กระจกเขียวใสหรือกระจกใส ราคาชุดละ19,500บาท
Set D อลูมิเนียมสีดำ+กระจกใส ราคาชุดละ 18,000บาท

* ส่วนเพิ่มเติม มีช่องแสง คิดเพิ่ม ชุดละ ....................บาท

 

 ชุดหน้าต่างบานเกร็ด ( ขาเกล็ดสีธรรมดา )

ช่องหน้าต่างไม่เกิน 1*1เมตร
1. กระจกใส ชุดละ 700 บาท  2. กระจกสีชาดำ ชุดละ   บาท
3. กระจกฝ้า ชุดละ ..............บาท 4. กระจกลายฝ้า ชุดละ.............บาท

 

ชุดหน้าต่างบานเกร็ด (ขาเกล็ดสีชาหรือสีทอง)

ช่องหน้าต่างไม่เกิน 1*1เมตร

1. กระจกใส ชุดล    บาท  2. กระจกสีชาดำ ชุดละ     บาท
3. กระจกฝ้า ชุดละ ................บาท 4. กระจกลายฝ้า ชุดละ.............บาท

 *ราคาช่องหน้าต่าง 4 ช่องขึ้นไป

 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.changkrajok.com

ศูนย์ต่างจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
ตาก
ลำปาง
ลำพูน
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
พะเยา
เชียงราย
น่าน
แพร่
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
พิจิตร
พิษณุโลก
ลพบุรี
ชัยภูมิ
เพชรบูรณ์
เลย
นครราชสีมา
ขอนแก่น
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
กาฬสินธ์
ยโสธร
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
หนองบัวลำภู
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
กระบี่
ปัตตานี
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
ตรัง
ภูเก็ต
พังงา
สราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ยะลา
ระนอง
สตูล
ชุมพร
สงขลา
พัทลุง
นราธิวาส
ราคาประมาณในงานช่างแต่ละด้าน
ศูนย์บริการแฟรนไชส์ต่างจังหวัด
สมาชิก Log in
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกใหม่ ลงทะเบียน
การติดต่อสื่อสาร
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
สมุดหน้าเหลือง
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
สาระความรู้
ห้องสมุดดิจิตอล
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
คมชัดลึก
มติชน
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
วัดและสถานปฏิบัติธรรม
วัดอัมพวัน
หน่วยงานการกุศล
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
มูลนิธิเพื่อโลกสีเขียว
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
โครงการกองทุนเด็กดอย
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง