images
กระจกกึ่งนิรภัย หรือภาษาทางการเรียกว่า Heat Strengthened Glass และภาษาเรียกบ้านเราจะเรียกว่า กระจกฮีตแทค เป็นการผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย โดยการนำแผ่นกระจกธรรมดา กระจกโฟลท ( FLOAT GLASS ) มาผ่านกระบวนการอบความร้อนที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นก็จะทำให้กระจกเย็นลงอย่างช้าๆ โดยการใช้ลมเป่าไปยังกระจกทั้งสองด้าน ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ ทำให้เราได้กระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความแข็งแกร่งกว่ากระจกธรรมดา กระจกโฟลท ( FLOAT GLASS ) ถึง 2 เท่า จึงสามารถ รับแรงอัดของลมได้ดีกว่ากระจกธรรมดาที่มีความหนาเดียวกัน จึงสามารถนำไปใช้ในการติดตั้งกระจกกับโครงสร้างอาคารสูง เหมาะสำหรับการป้องกัน การแตกของกระจกเนื่องจากความร้อน แต่ลักษณของการแตกนั้นยังคงเหมือนกับการแตกของกระจกธรรมดา คือ แตกเป็นแผ่น และมีคมอยู่

กระจกกึ่งนิรภัย Heat Strengthened Glass


%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b8%97-float-glass
กระจกโฟลท ( FLOAT GLASS ) เป็นกระจกธรรมดาที่เราเห็นๆกันทั่วไป ซึ่งเป็นกระจกมาตรฐานที่ใช้กับชุดงานอุดสาหกรรมการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียมตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ก่อนที่เราจะนำกระจกโฟลทธรรมดาไปแปลงเป็น กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) ทำเป็น กระจกลามิเนต (Laminated Glass) หรือ กระจกเงา (Mirror Glass) เป็นต้น กระจกโฟลท ( FLOAT GLASS ) ธรรมดานั้นก็ยังแยกได้อีกหลายชนิดดังนี้ กระจกโฟลท ( FLOAT GLASS ) แบบใส เป็นกระจกที่โปร่งใสใช้กับอาคารทั่วไป และใช้กับอุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วไป กระจกโฟลท ( FLOAT GLASS ) แบบฝ้า เป็นกระจกที่ผ่านขบวนการขัดผิวด้านหนึ่งของกระจก ใช้สำหรับการติดตั้งในกรณีที่ต้องการแสงสว่างแต่ไม่ต้องการมองทะลุผ่าน กระจกโฟลท ( FLOAT GLASS ) แบบสะท้อนแสง เป็นกระจกที่มีการเคลือบผิวด้วยอ๊อกไซด์ของโลหะด้านหนึ่งของกระจก มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้เหมือนกระจกเงาซึ่งสามารถสะท้อนพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่แผ่รังสีมาได้ประมาณ […]

กระจกโฟลท FLOAT GLASS